Tiles with factory direct prices!

Celebrating new store front updated with 10% off all orders.

Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja 18 kwietnia 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. UMOWA NA WARUNKI
2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW
4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
5. PRODUKTY
6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
7. POLITYKA ZWROTÓW
8. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
9. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
10. LICENCJA WKŁADOWA
11. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI
12. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
13. ZGŁOSZENIA
14. STRONA I TREŚĆ OSÓB TRZECICH
15. ZARZĄDZANIE SERWISEM
16. POLITYKA PRYWATNOŚCI
17. TERMIN I ROZWIĄZANIE
18. MODYFIKACJE I PRZERWY
19. PRAWO WŁAŚCIWE
20. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
21. KOREKTY
22. OŚWIADCZENIE
23. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
24. ODSZKODOWANIE
25. DANE UŻYTKOWNIKA
26. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY
27. RÓŻNE
28. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1. UMOWA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu („ty”) a yestile.com, prowadzącym działalność pod nazwą yestile.com („yestile.com”, „my”, „nas”). ” lub „nasz”), dotyczące dostępu i korzystania z witryny yestile.com, a także wszelkich innych form medialnych, kanału medialnego, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej związanej, połączonej lub w inny sposób z nią połączonej (łącznie „Witryna ”). Jesteśmy zarejestrowani w Chinach i mamy siedzibę pod adresem 18F, Longxi Business Center, No.36 Qide Road, Baiyun District, Guangzhou, Chiny. Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, JEST WYRAŹNIE ZABRONIONY KORZYSTANIE Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane w Witrynie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Upewnij się, że sprawdzasz obowiązujące Warunki za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik będzie podlegał i zostanie uznany za poinformowanego i zaakceptowanego, zmiany wszelkich zmienionych Warunków użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania takich zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałyby nas na jakikolwiek wymóg rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy.

Strona przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani rejestrować się w niej.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna stanowi naszą własność i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafiki w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znaki towarowe, usługa znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Chinach, międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „TAK JAK JEST” wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych posługiwać się. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi wi do Witryny, Treści i Znaków.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne w razie potrzeby; (3) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie uzyskasz dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie naruszy żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Może być wymagana rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i ponosisz odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

5. PRODUKTY

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Witrynie. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a elektroniczny wyświetlacz może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produkty. Wszystkie produkty zależą od dostępności i nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji jakichkolwiek produktów w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

– Główne karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover itp.
– PayPal
– Przelew bankowy (dostępne lokalne konto bankowe)
– Inne bramki płatnicze stron trzecich

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczne aktualizowanie informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, adresu wysyłki, numeru telefonu i metody płatności, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży będzie NIE obecnie doliczane do ceny zakupów (może ulec zmianie bez powiadomienia). Należności celne przywozowe (jeśli dotyczy) które zostaną pobrane przez organy celne Twojego kraju, nie zostaną doliczone do ceny zakupu, ale zgadzasz się zapłacić, gdy zamówienie zostanie wysłane na granicę Twojego kraju. W każdej chwili możemy zmienić ceny produktów. Płatności będą dokonywane w dolarach amerykańskich lub lokalnej walucie na żądanie (jeśli dotyczy).

Zgadzasz się zapłacić wszystkie opłaty po cenach obowiązujących w danym momencie za Twoje zakupy i wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych takimi kwotami po złożeniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w wycenie, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą metodę płatności i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

7. POLITYKA ZWROTÓW

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką zwrotów zamieszczoną na Stronie przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów.

8. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są specjalnie przez nas wspierane lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

 • Systematycznie pobieraj dane lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.
 • Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy próbie poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartej w niej Treści.
 • Oczernianie, niszczenie lub w inny sposób szkodzi, naszym zdaniem, nam i/lub Witrynie.
 • Wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
 • Niewłaściwie korzystaj z naszych usług wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia o nadużyciach lub wykroczeniach.
 • Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulacjami.
 • Zaangażuj się w nieautoryzowane ramkowanie lub łączenie Witryny.
 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikuje, utrudnia, zakłóca, zmienia lub zakłóca korzystanie, funkcje, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
 • Zaangażuj się w zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 • Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści. Spróbuj podszyć się pod innego użytkownika lub osobę albo użyj nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) dowolny materiał, który działa jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi wyraźne formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1×1, robaki internetowe, pliki cookie , lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
 • Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
 • Nękać, drażnić, zastraszać lub grozić naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w udostępnianie użytkownikowi jakiejkolwiek części Witryny.
 • Próbować ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny.
 • Kopiować lub dostosowywać oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować lub dokonywać inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania stanowiącego lub w jakikolwiek sposób tworzącego część Witryny.
 • Z wyjątkiem sytuacji, gdy może to być wynikiem użycia standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używaj, uruchamiaj, rozwijaj lub rozpowszechniaj dowolny zautomatyzowany system, w tym między innymi wszelkie pająki, roboty, narzędzia oszukujące, skrobaki lub czytniki offline, które uzyskują dostęp do Witryny, lub używanie lub uruchamianie jakiegokolwiek nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 • Użyj agenta ds. zakupów lub agenta ds. zakupów, aby dokonywać zakupów w Witrynie, chyba że zamówienie zostało złożone za zgodą użytkownika końcowego i zostaniemy o tym powiadomieni.
 • Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
  Korzystać z Witryny w ramach wszelkich starań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób korzystać z Witryny i/lub Treści w celu uzyskania przychodów lub przedsięwzięcia komercyjnego.
 • Korzystaj z Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 • Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.

9. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna może zapraszać do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach oraz może zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, lub przesyłać treści i materiałów do nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii lub danych osobowych lub innych materiałów (łącznie „Wkłady”). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny i Ofert Rynku oraz za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Kiedy tworzysz lub udostępniasz jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub autorskie prawa osobiste osób trzecich.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w dowolny sposób przewidziany przez Witrynę i te Warunki korzystania.
 • Masz pisemną zgodę, zwolnienie i / lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w swoich Wkładach na używanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w dowolny sposób przewidziany przez Witryna i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Twoje składki nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 • Twoje składki nie są niechcianymi lub nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi
  formy nagabywania.
 • Twoje składki nie są nieprzyzwoite, lubieżne, lubieżne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób budzące zastrzeżenia (według naszego ustalenia).
 • Twoje składki nie wyśmiewają, nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
 • Twoje składki nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osoby oraz do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy ludzi.
 • Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani zasady.
 • Twoje składki nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.
 • Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób mają na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;
 • Twoje składki nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Twoje składki nie naruszają w żaden inny sposób ani nie łączą się z materiałami, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub rozporządzenie.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Ofert Rynku z naruszeniem powyższych postanowień narusza niniejsze Warunki użytkowania i może skutkować, między innymi, rozwiązaniem lub zawieszeniem praw do korzystania z Witryny i Ofert Rynku.

10. LICENCJA WKŁADOWA

Zamieszczając swoje Wpisy w dowolnej części Witryny lub udostępniając Wpisy w Witrynie, łącząc swoje konto z Witryny z dowolnymi kontami sieci społecznościowych, automatycznie przyznajesz, a także oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do przyznania, do nam nieograniczone, nieograniczone, nieodwołalne, wieczyste, niewyłączne, zbywalne, nieodpłatne, w pełni opłacone, ogólnoświatowe prawo i licencję na hostowanie, używanie, kopiowanie, powielanie, ujawnianie, sprzedawanie, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, zmienianie tytułu, archiwizować, przechowywać, przechowywać w pamięci podręcznej, wykonywać publicznie, publicznie wyświetlać, zmieniać formatowanie, tłumaczyć, przesyłać, fragmenty (w całości lub w części) i rozpowszechniać takie Wpisy (w tym między innymi obraz i głos użytkownika) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym, lub w inny sposób, a także do przygotowywania prac pochodnych lub włączania do innych prac takich Wkładów oraz udzielania i autoryzowania sublicencji na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii obecnie znanej lub opracowanej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzowej, w stosownych przypadkach, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz obrazy osobiste i komercyjne, które udostępniasz. Zrzekasz się wszelkich praw osobistych do swoich wkładów i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób zapewnione w twoich wkładach.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich wkładach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Witryny i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, (1) edytować, redagować lub w inny sposób zmieniać dowolny wkład; (2) ponownej kategoryzacji wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach w Witrynie; oraz (3) do wstępnego sprawdzania lub usuwania jakichkolwiek Wkładów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich wkładów.

11. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI

Możemy udostępnić Ci obszary w Witrynie, w których możesz wystawiać recenzje lub oceny. Publikując recenzję, musisz przestrzegać następujących kryteriów: (1) powinieneś mieć bezpośrednie doświadczenie z recenzowaną osobą/podmiotem; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów, obraźliwych, rasistowskich, obraźliwych lub szerzących nienawiść języka; (3) Twoje opinie nie powinny zawierać dyskryminujących odniesień ze względu na religię, rasę, płeć, narodowość, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje opinie nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli publikujesz negatywne recenzje; (6) nie należy wyciągać wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz publikować żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do publikowania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani usuwania recenzji, nawet jeśli ktoś uważa, że opinie są nieodpowiednie lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas popierane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przeglądy ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z jakiejkolwiek przeglądu. Publikując recenzję, niniejszym udzielasz nam wieczystego, niewyłącznego, ogólnoświatowego, nieodpłatnego, w pełni opłaconego, zbywalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przesyłanie dowolnymi środkami, wyświetlanie, wykonywanie, i/lub rozpowszechniać wszystkie treści związane z recenzją.

12. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach funkcjonalności Witryny możesz połączyć swoje konto z kontami internetowymi, które posiadasz u zewnętrznych dostawców usług (każde takie konto, „Konto strony trzeciej”) poprzez: (1) udostępnienie swojego Konta strony trzeciej dane logowania za pośrednictwem Witryny; lub (2) umożliwienie nam dostępu do Twojego Konta Zewnętrznego, co jest dozwolone na mocy obowiązujących warunków regulujących korzystanie z każdego Konta Zewnętrznego. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo ujawnić nam swoje dane logowania do Konta Zewnętrznego i/lub przyznać nam dostęp do Konta Zewnętrznego, bez naruszania przez Ciebie któregokolwiek z warunków regulujących korzystanie z odpowiednich Konta Zewnętrznego i bez zobowiązania nas do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub nałożenia na nas jakichkolwiek ograniczeń użytkowania nałożonych przez zewnętrznego dostawcę usług Konta Zewnętrznego. Przyznając nam dostęp do Kont zewnętrznych, rozumiesz, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (jeśli dotyczy) wszelkie treści, które dostarczyłeś i przechowywałeś na swoim koncie zewnętrznym („Sieć społecznościowa Treści”), aby były dostępne w Witrynie i za jej pośrednictwem za pośrednictwem Twojego konta, w tym między innymi listy znajomych oraz (2) możemy przesyłać na Twoje Konto Zewnętrzne i otrzymywać z nich dodatkowe informacje w zakresie, w jakim zostaniesz powiadomiony, gdy łączysz Twoje konto z Kontem Zewnętrznym. W zależności od wybranych Kont osób trzecich i z zastrzeżeniem ustawień prywatności ustawionych w takich Kontach osób trzecich, informacje umożliwiające identyfikację osoby, które publikujesz na swoich Kontach osób trzecich, mogą być dostępne na i za pośrednictwem Twojego konta w Witrynie. Należy pamiętać, że jeśli Konto Zewnętrzne lub powiązana usługa stanie się niedostępna lub nasz dostęp do takiego Konta Zewnętrznego zostanie przerwany przez zewnętrznego dostawcę usług, Treści z Sieci Społecznościowych mogą przestać być dostępne w Witrynie i za jej pośrednictwem.

Będziesz mieć możliwość wyłączenia połączenia między swoim kontem w Witrynie a Kontami stron trzecich w dowolnym momencie. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE TWOJE RELACJE Z ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI USŁUG POWIĄZANYMI Z TWOIMI KONTAMI OSÓB TRZECICH PODLEGA WYŁĄCZNIE UMOWOM UŻYTKOWNIKA Z TAKIMI ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI USŁUG. Nie dokładamy wszelkich starań, aby przeglądać jakiekolwiek Treści Sieci Społecznościowych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi pod kątem dokładności, legalności lub nienaruszania praw, i nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Sieci Społecznościowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy uzyskać dostęp do Twojej książki adresowej e-mail powiązanej z Kontem strony trzeciej i listy kontaktów przechowywanej na Twoim urządzeniu mobilnym lub tablecie wyłącznie w celu identyfikacji i poinformowania Cię o tych kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania z Witryny . Możesz dezaktywować połączenie między Witryną a swoim kontem zewnętrznym, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych lub za pomocą ustawień konta (jeśli dotyczy). Postaramy się usunąć wszelkie informacje przechowywane na naszych serwerach, które zostały uzyskane za pośrednictwem takiego Konta strony trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostaną powiązane z Twoim kontem.

13. ZGŁOSZENIA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie przekazane nam przez Ciebie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Rynku („Zgłoszenia”) są jawne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne z Tobą lub że masz prawo do ich przesłania. Zgadzasz się, że nie będzie regresu przeciwko nam w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub przywłaszczeniem jakichkolwiek praw własności do Twoich Zgłoszeń.

14. STRONY I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać (lub może zostać przesłana za pośrednictwem Witryny lub Ofert Rynku) łącza do innych witryn internetowych („Witryny zewnętrzne”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo , informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści Osób Trzecich”). Takie Witryny Osób Trzecich i Treści Osób Trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem ich dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny Osób Trzecich, do których uzyskujemy dostęp za pośrednictwem Witryny lub jakąkolwiek opublikowaną Treść Osób Trzecich na, dostępnych za pośrednictwem lub zainstalowanych z Witryny, w tym treści, dokładności, obraźliwości, opinii, wiarygodności, praktyk dotyczących prywatności lub innych zasad zawartych w Witrynach internetowych osób trzecich lub Treściach osób trzecich. Włączenie, łączenie lub zezwolenie na używanie lub instalację jakichkolwiek witryn internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek treści osób trzecich nie oznacza ich zgody lub poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub użyć lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, dotyczącymi dowolnej witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub związanej z wszelkimi aplikacjami, z których korzystasz lub instalujesz z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które dotyczą wyłącznie użytkownika i odpowiedniej strony trzeciej. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na Witrynach internetowych osób trzecich i nie ponosisz odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. Ponadto uchronisz nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Tobie w związku lub w jakikolwiek sposób wynikającymi z Treści Osób Trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu z Witrynami Osób Trzecich.

15. ZARZĄDZANIE SERWISEM

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki korzystania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiać, ograniczać dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) któregokolwiek z Twoich Wkładów lub jakiejkolwiek ich części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz w celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynku.

16. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: yestile.com/privacy. Korzystając z Witryny lub Ofert Rynku, zgadzasz się przestrzegać naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna i Oferty Rynku są hostowane w Chinach.
Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny lub Ofert Rynku z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Chinach, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przenosisz Twoje dane do Chin i wyrażasz wyraźną zgodę na ich przekazywanie i przetwarzanie w Chinach.

17. TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ OFERTY RYNKU (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB WSZELKIEGO OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE I OFERTACH RYNKU LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE UMIESZCZONO W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEJ DYSKRECJI.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabrania się rejestracji i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. przyjęcie. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

18. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania oferowania całości lub części Ofert Rynku bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Ofert Rynku.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Rynku będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny lub Ofert Rynku w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane przez niemożność dostępu lub korzystania z Witryny lub Ofert Rynku w czasie przestoju lub przerwania działania Witryny lub Ofert Rynku. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Rynku ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

19. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki podlegają i są zdefiniowane zgodnie z prawem chińskim. yestile.com i Ty nieodwołalnie zgadzasz się, że sądy chińskie będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi warunkami.

20. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązywanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie „Strona” i łącznie „Strony”), Strony zgadzają się na pierwszą próbę negocjowania wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) nieformalnie przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu jednej ze Stron drugiej Stronie.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową, w tym wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, zostaną przekazane i ostatecznie rozstrzygnięte przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażu Handlowego przy Europejskiej Izbie Arbitrażowej (Belgia, Bruksela, Avenue Louise, 146) zgodnie z Regulaminem niniejszego ICAC, który w wyniku powołania się na niego jest uważany za część niniejszej klauzuli. Liczba arbitrów wynosi jeden (1). Siedzibą, miejscem prawnym lub miejscem arbitrażu będzie Kanton w Chinach. Językami postępowania są chiński i angielski. Prawem właściwym dla umowy jest prawo materialne Chin.

Ograniczenia

Strony uzgadniają, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo (a) żaden arbitraż nie będzie łączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania jakiegokolwiek Sporu na zasadzie pozwu zbiorowego lub korzystania z procedur pozwów zbiorowych; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia jakiegokolwiek sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążących arbitraż: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o zabezpieczenie nakazu. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie jakiegokolwiek Sporu dotyczącego tej części niniejszego postanowienia uznanego za niezgodne z prawem lub niewykonalne, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w sądach wymienionych dla powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

21. KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Ofert Rynku, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

22. OŚWIADCZENIE

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE TAKIM, JAKI JEST I JAKO DOSTĘPNY. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG STRONY NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI 2) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA DOWOLNEGO NATURY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z SERWISU, (3) WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKIE INFORMACJE I/LUB INFORMACJE FINANSOWE PRZECHOWYWANE W TYM, (4) WSZELKIE ZAKŁÓCENIA LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ OSOBĘ TRZECIE I/LUB ( 6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, NIE ZAPEWNIAMY, ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ STRONY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH Z HIPERŁĄCZAMI LUB JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH NIE UDOSTĘPNIANYCH W JAKICHKOLWIEK REKLAMACH I BYĆ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ DOWOLNEGO ŚRODKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ NAJLEPSZY OSĄD I ĆWICZENIA, GDZIE WŁAŚCIWE.

23. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, STRATY LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE W KAŻDYM CZASIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ PAŃSTWO W CIĄGU JEDNEGO (1) MIESIĄCA. OKRES PRZED WYSTĄPIENIEM JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN DZIAŁANIA. NIEKTÓRE PRAWA CHIŃSKIE I MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

24. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym naszymi spółkami zależnymi, filiami i wszystkimi naszymi odpowiednimi urzędnikami, agentami, partnerami i pracownikami, przed i przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym rozsądni prawnicy ' opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z: (1) Wkładów Użytkownika; (2) korzystanie z Witryny; (3) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (4) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (5)
naruszenie przez Ciebie praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania w stosunku do innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować, na Twój koszt, w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega temu odszkodowaniu, gdy tylko się o nim dowiemy.

25. DANE UŻYTKOWNIKA

Zachowamy pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań, które podjąłeś przy użyciu Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

26. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW O TRANSAKCJACH ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POMOCĄ STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych, lub do płatności lub przyznania kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

28. RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną poza naszą rozsądną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za odłączone od niniejszych Warunków użytkowania i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między Tobą a nami nie powstaje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, stosunek pracy lub agencja. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obronnych, jakie możesz mieć na podstawie elektronicznej formy niniejszych Warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

29. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Serwisu lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Serwisu prosimy o kontakt pod adresem:

Yestile.com
18F, Longxi Business Center, No.36 Qide Road, Baiyun District, Guangzhou, Chiny
Telefon: +86.20.3278.9532

Worldwide shipping

By courier or by air, by sea

Wide Product Choice

Find your favorite tile easily

Factory Direct Prices

Save money for your project

100% Secure Checkout

Transactions are handled by Stripe

pl_PLPolish